VESTI
ubuteincluye

Manifesto prava osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se se 3. decembra. 

Povodom međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, učenici sa intelektualnim poteškoćama Univerziteta u Burgosu- a kroz projekat koji se finansira od strane ONCE, u sklopu Operacionalnog Programa Zapošljavanja Mladih 2014-2020 koji se kofinansira sa Evropskim Socijalnim Fondom- napisali su manifesto kako bi obeležili ovaj dan,

me

TUT4IND Širenje ideje

24. aprila 2021. održan je događaj sa ciljem širenja svesti o TUT4IND projektu, pod nazivom "Promocija inkluzije u visokom obrazovanju". project, entitled

Tut4ind Članovi

TUT4IND: Trening univerzitetskog nastavnog osoblja za inkluziju osoba sa intelektualnim poteškoćama

Španski Servis za Internacionalizaciju Obrazovanja (SEPIE) finansiraće Univerzitet u Burgosu u sprovođenju projekta “Trening univerzitetskog nastavnog osoblja za inkluziju ljudi sa intelektualnim poteškoćama". U ovom projektu, koji je odabrao ERASMUS + program, ućešće će uzeti partneri iz Španije, Portugala, Italije, Belgije i Srbije sa ukupnim budžetom od 339,881 EUR.

PARTNERI

Partneri na projektu: