2º Pretvaranje univerziteta u inkluzivno okruženje za intelektualne smetnje

Eksploatacija i strategija održivosti znanja biće fokusirana na transfer znanja i nove servise koji će nastati u toku trajanja projekta TUT4IND. Ovo će se postići kroz istraživanje raznih tema, publikacije, diseminacione događaje i radionice koje će organizovati partneri. Ovi događaji će širiti znanje koje se generiše tokom projekta kako bi se širila mreža istraživača, predavača i nastavnog osoblja koji će preneti rezultate projekta i znanje, kao i na kreatore pravila koji mogu imati koristi od ishoda projekta. Povećaće se znanje o ovoj temi na međunarodnom nivou i s obzirom na broj eksperata koji učestvuju na projektu i koji mu daju veliki doprinos. Otvoriće se vrata novim prilikama za buduće projekte, zajedničke poduhvate i privatna partnerstva.