1º Universiteiten transformeren tot een inclusieve omgeving voor verstandelijke handicaps

De strategie zal gericht zijn op kennisoverdracht en nieuwe diensten die gegenereerd worden binnen de TUT4IND gebieden en hoofdthema's, door middel van publicaties, multiplier evenementen en workshops georganiseerd door de partners. Deze evenementen zullen de tijdens het project gegenereerde kennis verspreiden en een breed netwerk van onderzoekers, docenten en schooldirecteuren bereiken die resultaten en kennis zullen overdragen, evenals beleidsmakers die van de projectresultaten zouden kunnen profiteren voor het ontwerpen van curricula. Het zal de erkenning op internationaal niveau van de betrokken deskundigen vergroten, wat een grote toegevoegde waarde geeft aan het project en nieuwe kansen biedt voor toekomstige projecten, gezamenlijke acties en particuliere partnerschappen.